Deň: 20. februára 2017

Nová povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra http://camit.sk/it/news/14207_il-nuovo-obbligo-di-iscrizione-del-titolare-effettivo-di-societa-slovacche-nel-registro-delle-imprese Nová úprava tzv. “iných kapitálových fondov” v slovenských kapitálových spoločnostiach http://camit.sk/it/news/13136_la-nuova-regolamentazione-dei-c-d-altri-fondi-di-capitale-in-societa-di-capitali-slovacche GDPR http://camit.sk/sk/novinky/11947_gdpr-velmi-strucne-zhrnutie Zodpovednosť spoločníka kapitálovej spoločnosti po novelizácii Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2018 http://camit.sk/it/news/11594_la-responsabilita-del-socio-di-societa-di-capitali-slovacca-con-la-riforma-del-codice-di-commercio-in-vigore-dal-1-1-2018 Rozšírenie účinnosti kolektívnych zmlúv v Slovenskej republike  http://camit.sk/it/news/11241_lestensione-dei-contratti-collettivi-di-lavoro-in-slovacchia Právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov  http://camit.sk/it/news/9551_la-disciplina-slovacca-del-distacco-transfrontaliero-di-lavoratori-subordinati Platobný rozkaz vydaný na základe elektronického […]Čítať ďalej …