Náš tím

Náš tím

…pozostáva zo štyroch advokátov a podporného personálu, ktorí vytvárajú zohratý tím zdieľajúci rovnaké profesijné a ľudské hodnoty.

image

JUDr. Pavol Biksadský, LL.M.

Managing Partner

Pavol publikoval množstvo brožúr a článkov týkajúcich sa právneho rámca podnikania na území SR, ako aj v oblasti medzinárodnej arbitráže.

image

Mgr. Ján Dobák

Advokát

Ján sa zameriava sa najmä na otázky obchodných záväzkových vzťahov, práva obchodných spoločností, pracovného práva, na právne otázky týkajúce sa nehnuteľností  a na zastupovanie v občianskom súdnom konaní.

image

Avv. Andrea Cianti

Usadený euroadvokát

Od mája 2016 pracuje v advokátskej kancelárii Biksadský & Partners, v ktorej pôsobí ako expert v obchodných záväzkových vzťahoch a v talianskom občianskom a obchodnom práve všeobecne.

image

Michaela Blašková

Asistent

Od roku 2014 študuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Po ukončení štúdia by sa chcela venovať predovšetkým ochrane ľudských práv.

image

Mgr. Lukáš Radoský

Advokát

Lukáš sa zameriava na otázky záväzkových vzťahov, práva obchodných spoločností, pracovného práva, pozemkového práva, na právne otázky týkajúce sa medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy a na zastupovanie v občianskom súdnom konaní.

image

Mgr. Soňa Biksadská

Office Manager

V roku 2009 nastúpila na materskú dovolenku, počas ktorej začala čiastočne pracovať na pozícii Office Manager v spoločnosti Biksadský & Partners.

image

Monika Kanichová

Asistent

V roku 2015 začala pracovať v spoločnosti Biksadský & Partners ako asistentka konateľa.