Monika Kanichová – Asistent

Narodená v Bratislave v roku 1993. V rokoch 2009 – 2014 študovala na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci so slovensko – anglickou bilingválnou sekciou. Od roku 2014 je študentkou Fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V roku 2015 začala pracovať v spoločnosti Biksadský & Partners ako asistentka konateľa.

Jazyky: anglický