Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora

0 Comments

Vážení klienti,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša kancelária je v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora tzv. oprávnenou osobou na komunikáciu a výkon registrácie vo vzťahu k Registru Partnerov Verejného Sektora, ktorý bol zriadený od 1.2.2017; oprávnenými osobami sú pritom len advokáti, notári, banky, pobočky zahraničnej banky, audítori, daňoví poradcovia, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora sa vo všeobecnosti vzťahuje na každý subjekt, ktorý pracuje s verejnými zdrojmi (štátne zákazky, eurofondy, atď.), v niektorých prípadoch sa vzťahuje dokonca na subdodávateľov, ktorý s verejnými zdrojmi pracuje len nepriamo, cez hlavného partnera.

V prípade ďalších otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

About admin

    You May Also Like

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *