Deň: 6. mája 2016

Vážení klienti, keďže množstvo Vašich podnikateľských aktivít má medzinárodný charakter, pri ktorom často dochádza k vysielaniu zamestnancov z materských firiem do slovenských dcérskych spoločností, prípadne v obchodných vzťahoch často vystupujete ako prijímatelia služieb poskytovaných zahraničnými dodávateľmi, chceli by sme Vás upozorniť na novú legislatívu dotýkajúcu sa práve cezhraničného vysielania zamestnancov. Dňa 18. 6. 2016 nadobudne účinnosť zákon […]Čítať ďalej …