Aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 prešla aktualizáciou

Aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 prešla aktualizáciou

Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) je nová bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb, ktorú môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 je na zmenu pripravená, nová aplikácia disponuje aj touto funkcionalitou.

Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, môžu dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu VRP – Pokladnica. Tá však bude v platnosti len obmedzený čas, preto odporúčame podnikateľom, aby čo najskôr začali používať VRP 2.

Nová aplikácia bude dostupná podnikateľom na distribučnej platforme Google Play. Fungovať bude na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Finančná správa ju v Google Play zverejnila už 29. júna, aby sa s ňou podnikatelia mohli oboznámiť. Aplikáciu otestovali a pokladničné doklady neevidovali. Na testovania funkčnosti VRP 2 mohli využiť neplatné doklady. VRP 2 zatiaľ nebude dostupná pre iOS zariadenia. Používatelia môžu využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn. Pokladničné doklady budú môcť tlačiť vo formáte A4, A5, A6 alebo použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni.

VRP 2 disponuje všetkými dôležitými funkciami ako aplikácia VRP- Pokladnica, ktorú finančná správa spustila do prevádzky v roku 2015. Podporuje tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb.

Pozor! VRP 2 od 17. októbra 2022 definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica.

You May Also Like