Čaká nás opätovné zvyšovanie súm „stravného a kilometrového“?

Čaká nás opätovné zvyšovanie súm „stravného a kilometrového“?

Dňa 31.5.2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo predbežnú informáciu o opätovnom zvyšovaní súm tzv. kilometrového a stravného.

Počas pandémie v uplynulých dvoch rokoch boli tieto sumy zmrazené, no v tomto roku by sa naopak jednalo už o ich druhé navýšenie. Návrh je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, účinnosť opatrení sa navrhuje už od 1.9.2022.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sa navrhujú nasledovne:

a) 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín (zvýšenie zo súčasných 6 eur),

b) 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (zvýšenie zo súčasných 9 eur),

c) 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín (zvýšenie zo súčasných 13,70 eur).

V nadväznosti na toto zvýšenie sa následne zvyšuje aj minimálna suma stravného lístka zo 4,50 eur na 4,80 eur. Najnižšia hodnota gastrolístka totiž tvorí 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Podľa návrhu opatrenia sa pravdepodobne zvýšia aj sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy („kilometrové“) a to nasledovne:

a) 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky (zo súčasných 0,059 eura),

b) 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá (zo súčasných 0,213 eura.

Sumy stravného odrážajú zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Sumy „kilometrovného“ sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

You May Also Like