Dosiahnutie 65 rokov ako dôvod výpovede – pozastavená účinnosť

Dosiahnutie 65 rokov ako dôvod výpovede – pozastavená účinnosť

Dňa 1.1.2022 mala vstúpiť do platnosti výrazná zmena v Zákonníku práce, ktorá by umožňovala zamestnávateľovi dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a súčasne vek určený na nárok na starobný dôchodok. V decembri však Ústavný súd SR pozastavil účinnosť tohto ustanovenia a bude následne rozhodovať o tom, či je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

You May Also Like