E-faktúra (real time invoicing)

E-faktúra (real time invoicing)

Ministerstvo financií SR podalo v roku 2021 predbežný návrh na zavedenie systému elektronických faktúr. Od tejto inovácie sa očakáva menšia byrokracia, zrušenie kontrolných výkazov k DPH a zjednodušenie vypĺňania daňových priznaní. E-faktúra by podnikateľom mohla zjednodušiť administratívu a štátu naopak pomôcť odhaliť daňové podvody. Digitalizácia systému tiež umožní sledovanie aktuálnych informácií v reálnom čase.

Zákon by mal byť schválený v priebehu roka 2022 a následne vstúpiť do platnosti od roku 2023. Dotknuté subjekty by mali mať k dispozícii 12-mesačnú implementačnú lehotu, počas ktorej by sa bližšie oboznámili s procesom a zabezpečili technické riešenia pre úspešné odosielanie údajov z faktúr. Praktické zavedenie povinnosti je plánované od 1. januára 2024.

Pre podnikateľov bude dostupná aplikácia Virtuálna faktúra, ktorú bude poskytovať štát zadarmo. Potenciálnymi používateľmi by mali byť malí podnikatelia, ktorým táto aplikácia zjednoduší podnikateľské prostredie a zníži administratívnu záťaž. Aplikácia bude schopná vytvoriť faktúru v mobilnom zariadení a zároveň odoslať údaje z faktúry do systému e-faktúra. Pre dodávateľov, ktorí vystavujú veľké množstvo faktúr, bude možnosť aplikovať tzv. osobitný režim prideľovania podpisového kódu.

Z európskych krajín je systém e-faktúr v platnosti v Albánsku, Španielsku, Srbsku a Taliansku. V roku 2022 plánujú tento systém zaviesť napríklad Gréci, Dáni či Nóri.

You May Also Like