Elektronická komunikácia s katastrom

Elektronická komunikácia s katastrom

Kataster začal v máji konečne s občanmi plnohodnotne komunikovať elektronicky. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje o novom Portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN), ktorý postupne úplne nahradí Katastrálny portál známy ako KaPor. Elektronické služby katastra sa pritom začali budovať už v roku 2009 a aj napriek tomu, že mali byť hotové do roku 2012, plnohodnotne fungujú až dnes. Pôvodní dvaja dodávatelia týchto služieb pre štát zlyhali a bola s nimi v roku 2021 ukončená spolupráca. Úrad katastra má však aj portál CICA, ktorý využívajú najmä geodeti, a portál KAREPOS, na ktorom môže občan hľadať majetky po svojich predkoch v databáze nezistených vlastníkov.

Pôvodný portál KaPor poskytoval verejnosti vyhľadávanie a zobrazovanie údajov o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a listoch vlastníctva, no len na informatívne účely. Umožňoval tiež podať oznámenie o návrhu na vklad či vytlačiť mapy katastra nehnuteľností.

Portál ESKN poskytuje navyše verejnosti služby pre elektronické podania na právne účely, čo sa týka všetkých registrov. Občan môže podať návrh na vklad (kúpa, predaj, darovanie, záložné právo – všetky úkony registra V), môže zapísať stavbu, dedičstvo, kvitanciu. Cez portál môže doplniť aj informácie na liste vlastníctva, zmeniť adresu, meno. Možná je takisto oprava chyby, podanie námietky. Portál takisto umožňuje získať listiny a informácie z katastra na právne účely. Dobrou službou je aj aktívne sledovanie a upozorňovanie na zmeny na listoch vlastníctva pri nehnuteľnostiach a pozemkoch. Za elektronické podania sa účtujú polovičné poplatky. Na portáli ESKN sa listiny nepodpisujú, tie sú prílohou podávaného návrhu a musia byť prikladané už podpísané. Na portáli sa podpisuje elektronicky KEP-om iba návrh na začatie konania.

Najrýchlejšia komunikácia s katastrom bude zabezpečená vtedy, ak budú mať občania aktivovanú elektronickú schránku a to nielen na podávanie, ale aj doručovanie dokumentov. Ihneď dostanú do svojej tzv. eDesk schránky informáciu či už o povolení, prerušení konania, zamietnutí vkladu a pod.

You May Also Like