Elektronická PN

Elektronická PN

Dňa 24. marca 2022 parlament schválil návrh zákona o sociálnom poistení, ktorým Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 zavádza novinku v podobe elektronickej PN. Tá bude napojená aj na Elektronický účet poistenca. Na zavedení e-PN a prepojení informačných systémov v týchto dňoch intenzívne pracujú Národné centrum zdravotníckych informácií i Sociálna poisťovňa.

Pre zamestnávateľov i pre poistencov bude znamenať významný prínos. Systém elektronickej PN bude fungovať na tom princípe, že NCZI automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca, bude tento údaj o PN automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi. Lekári pritom budú potrebovať ambulantné softvéry vybavené spojením s NCZI, poisťovňou a so zamestnávateľmi.

Z dôvodu plynulého nábehu na nový systém dostanú ročné prechodné obdobie, kedy ešte budú môcť fungovať po starom, teda vypisovaním papierových práceneschopeniek.

You May Also Like