Elektronický účet poistenca v Sociálnej poisťovni

Elektronický účet poistenca v Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa pokračuje v zjednodušovaní komunikácie s klientmi a predstavila tzv. Elektronický účet poistenca. Vychádza pritom z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý však prešiel výraznou modernizáciou. Poisťovňa tak sľubuje intuitívnejšie a prívetivejšie elektronické rozhranie, okamžitý prístup k informáciám, online prehľad o sociálnom poistení, možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov a tým zároveň aj úsporu času.

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

  • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
  • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
  • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
  • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.

Na rozdiel od pôvodného účtu, v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality:

  • účasť v II. pilieri – informáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,
  • prehľad poistení (aktualizované online),
  • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) – poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo mal sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského).

Pre získanie prístupu do Elektronického účtu poistenca je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma (Dohoda o používaní e-Služieb SP pre poistencov). Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

You May Also Like