GDPR

GDPR

0 komentárov

Vážené dámy a páni,

ako mnohí z Vás už určite vedia, od 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Toto nariadenie je už v súčasnosti široko diskutované a bežne sa označuje ako nariadenie GDPR.

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša kancelária sa otázke implementácie GDPR veľmi intenzívne venuje, zúčastňuje sa potrebných školení a pripravuje potrebnú právnu dokumentáciu, to všetko za účelom, aby sme našim klientom umožnili hladkú a plynulú implementáciu nariadenia GDPR do svojich interných procesov.

Základom implementácie je audit aktuálnej situácie riadenia ochrany osobných údajov v prevádzke jednotlivých klientov (posúdenie rizík, GAP analýza, posúdenie opatrení, posúdenie aktuálne používanej dokumentácie na úseku ochrany osobných údajov a riadenia rizika z pohľadu GDPR) a následné prijatie potrebných opatrení. Sme pripravení Vám v tomto procese pomôcť.

Aktuálne sa stále očakáva prijatie ďalších vykonávacích predpisov na národnej úrovni, tzn. na intenzívne riešenie otázok GDPR je stále pomerne dosť času. Bez ohľadu na to – a vzhľadom na skutočnosť, že porušenie povinností podľa GDPR otvára možnosť uloženia vysokých sankcií – je vhodné začať s prvými krokmi prípravy na implementáciu GDPR čím skôr.

V prípade záujmu o riešenie otázok GDPR sa na nás neváhajte obrátiť.

Viac o admin

    Môže vás zaujímať

    Odpovedať

    Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *