Koho sa týka potreba výmeny občianskeho preukazu v tomto roku?

Koho sa týka potreba výmeny občianskeho preukazu v tomto roku?

Ministerstvo vnútra SR dáva do pozornosti, že elektronické podpisovanie so starými občianskymi preukazmi (OP) s čipom, bude možné len do konca roka 2022. Prihlasovanie sa do elektronických schránok a využívanie občianskeho preukazu na preukazovanie totožnosti ostanú však zachované aj po tomto termíne.

Výmena je potrebná len pre tých občanov, ktorí svoje OP s čipom využívajú aj na elektronické podpisovanie podaní. Uvedený podpis je po právnej stránke rovnocenný s vlastnoručným podpisom. Tu je potrebné si skontrolovať dátum vydania OP. Ak je na ňom dátum do 21. júna 2021, takémuto elektronickému čipu, resp. certifikátom potrebným k podpisovaniu uplynie 31. decembra 2022 platnosť, a preto je potrebné vybaviť si nový OP. Pozor: o doklad nebude možné požiadať elektronickou cestou, keďže výmena OP z dôvodu neplatných certifikátov zatiaľ nie je uzákonená.

Ostatní používatelia elektronickej komunikácie prostredníctvom OP, ktorí aj naďalej nebudú prejavovať záujem využívať ho aj na podpisovanie, svoj doklad vymieňať do konca roku nemusia, ak jeho platnosť bude ďalej pretrvávať.

Používatelia certifikátov k e-podpisu budú včas upozornení na potrebu výmeny občianskeho preukazu. Ministerstvo vnútra spustí informačnú kampaň až v septembri 2022, cieľovou skupinou budú v prvom rade aktívni používatelia elektronických podpisov s certifikátmi na doklade vydanými do júna 2021.  Rezort na to využije najmä elektronickú cestu informovania – prostredníctvom e-schránok.

Ministerstvo vnútra momentálne spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na nájdení takého riešenia, ktoré by predstavovalo alternatívu k výmene OP. Pravdepodobne sa bude jednať o záložné riešenie, ktoré umožní podpisovanie na nižšej úrovni.

You May Also Like