Minimálna mzda od 1.1.2023

Minimálna mzda od 1.1.2023

V budúcom roku sa minimálna mesačná mzda zvýši na 700 eur. Po prvý krát v histórii existencie tripartity sa na tom dohodli predstavitelia zamestnávateľov, odborov a štátu.

V hrubom sa minimálna mesačná mzda zvýši zo súčasnej sumy 646 eur o 54 eur, čo je oproti súčasnosti zvýšenie o 8,4 %. Príplatky za prácu v noci a cez víkend zatiaľ zostávajú zmrazené. Vyššia minimálna mzda porastie viac, ako určuje zákonný automat, teda jej nárast bude aspoň čiastočne kompenzovať výraznú infláciu.

Suma 700 eur však platí iba pre práce najnižšej náročnosti – napríklad takúto mzdu môže dostať pomocný robotník alebo upratovačka. Ak ide o náročnejšie práce, zamestnávateľ musí zamestnancovi priznať vyššiu mzdu. Zákonník práce totiž určuje až šesť stupňov minimálnej mzdy odstupňovaných podľa náročnosti práce. Na poslednom šiestom stupni musí od januára 2023 zamestnanec zarobiť najmenej 1.280 eur mesačne.

Zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy na 700 eur sa bude týkať tých zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný pracovný úväzok. V prípade uzatvorenia pracovného úväzku na kratšiu dobu, suma mesačnej minimálnej mzdy sa pomerne skráti.

Pre zamestnancov, ktorí majú nastavenú odplatu za prácu na základe odpracovaných hodín a majú 40 hodinový týždenný pracovný čas, hodinová minimálna mzda bude od roku 2023 vo výške 4.023 eur. Tak isto ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna hodinová mzda sa opäť určí pomerne

You May Also Like