Odklad poistného – termíny splatnosti

Odklad poistného – termíny splatnosti

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týka povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Najbližšia splatnosť odloženého poistného za mesiac júl 2020 je 30.september 2022.

Ďalšie termíny splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie sú predĺžené za mesiac:

 • december 2020 do 31. decembra 2022,
 • január 2021 do 31. marca 2023,
 • február 2021 do 30. júna 2023,
 • marec 2021 do 30. septembra 2023,
 • apríl 2021 do 31. decembra 2023,
 • máj 2021 do 31. marca 2024,
 • október 2021 do 30. júna 2024,
 • november 2021 do 30. septembra 2024,
 • december 2021 do 31. decembra 2024,
 • január 2022 do 31. marca 2025,
 • február 2022 do 30. júna 2025.

You May Also Like