MIRRI vytvára poradenské centrá pre žiadateľov o eurofondy a dotácie

MIRRI vytvára poradenské centrá pre žiadateľov o eurofondy a dotácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vytvára nové poradenské Regionálne centrá. Fungovať budú ako miesto prvého kontaktu pre záujemcov o podporu z rôznych schém finančnej pomoci na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni. V programom období 2021 až 2027 sa majú stať hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu.

Rezort vytvorí sedem Regionálnych centier v krajských mestách Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov. S partnerskými inštitúciami posielajú do regiónov viac ako 200 odborníkov. Prvé centrum má byť otvorené 9. septembra v Nitre.

Žiadatelia o podporu majú nájsť v novom koncepte poradenských centier všetky potrebné informácie a služby na jednom mieste. Výsledkom spolupráce má byť väčšia šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov a ďalších zdrojov.

Sieť konzultačných centier pomôže priniesť do regiónov užitočné projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu a služieb.

Memorandum ku konceptu podpísali zástupcovia MIRRI, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu vlády SR a Úradu pre verejné obstarávanie.

You May Also Like