Diana Lenčeová – Asistent

V roku 2017 ukončila štúdium na Obchdnej akadémii a nastúpila na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde študuje odbor ekonómia a právo. Od toho roku pracuje na asistentskej pozícii.

Jazyky: anglický