Dott. Andrea Cianti

advokát

Narodil sa v roku 1988 v Borgo San Lorenzo, Florencia. V rokoch 2007 až 2013 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Siena (založená v roku 1240, patrí medzi najstaršie vysoké školy na svete), ktorú úspešne ukončil s vyznamenaním, s hodnotením 110/110 (I level master’s degree). V období rokov 2013 až 2015 absolvoval špeciálny kurz pre špecializáciu pre právnické profesie na Univerzite Siena, ktorý ukončil absolvovaním záverečnej skúšky s hodnotením 65/70 (II level master’s degree). Súčasne, od roku 2013 do roku 2014, pôsobil ako koncipient v advokátskej kancelári v Siene, špecializovanej na občianske a obchode právo. V roku 2015 absolvoval písomné aj ústne advokátske skúšky pred Odvolacím súdom vo Florencii, čím získal oprávnenie k zápisu do talianskeho zoznamu advokátov. Od roku 2017 je zapísaný do zoznamu advokátov vedenom v advokátskej komore mesta Siena a v zozname advokátov – usadený euroadvokáti vedenom v Slovenskej advokátskej komore, teda je riadne a zákonne oprávnený na poskytovanie právnych služieb podľa aj talianskeho aj slovenského poriadku.

Od mája 2016 pracuje v advokátskej kancelárii Biksadský & Partners, v ktorej pôsobí ako expert v občianskom práve a v obchodných záväzkových vzťahoch.

Jazyky: taliansky, slovensky, anglicky