Mgr. Lukáš Radoský – Advokát

Pochádza z Krakovian. Študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v rokoch 2002 – 2007. Od roku 2008 pôsobil ako advokátsky koncipient v bratislavskej advokátskej kancelárii so zameraním na taliansku klientelu. Tu získal skúsenosti v poskytovaní komplexného právneho poradenstva najmä v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva a v zastupovaní pred súdom. V roku 2011 úspešne zložil advokátske skúšky. Do tímu advokátov spoločnosti Biksadský & Partners sa pričlenil začiatkom roku 2015.

Lukáš sa zameriava na otázky záväzkových vzťahov, práva obchodných spoločností, pracovného práva, pozemkového práva, na právne otázky týkajúce sa medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy a na zastupovanie v občianskom súdnom konaní.

Jazyky: taliansky jazyk