Bc. Michaela Blašková – Asistent

Narodila sa v roku 1993, žije v Bratislave. Od roku 2014 študuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Po ukončení štúdia by sa chcela venovať predovšetkým ochrane ľudských práv.

Zaujíma sa o obchodné a medzinárodné právo.

Jazyky: anglický