Mgr. Michaela Blašková – advokátska koncipientka

Narodila sa v roku 1993, žije v Bratislave. V roku 2022 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Zaujíma sa predovšetkým o ochranu ľudských práv, obchodné a medzinárodné právo.

Jazyky: anglický