JUDr. Pavol Biksadský, LL.M. – Managing Partner

Certified Information Privacy Professional / Europe
CIMA Cert BA

Narodil sa v Bratislave v roku 1977, študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1996 – 2001. Absolvoval pracovné a študijné stáže v Bruseli (Európska komisia – september 1998) a v Haagu (september – december 1999 – T.M.C. Asser Instituut).  V roku 2013 absolvoval štúdium biznis účtovníctva na Chartered Institute of Management Accounting, pričom štúdium úspešne ukončil a získal certifikát. Je členom Slovenskej advokátskej komory od 1. januára 2006. Pred založením kancelárie pracoval v pobočke medzinárodnej právnickej kancelárie v Bratislave. Pavol poskytoval právne služby a komplexne viedol množstvo projektov v oblasti etablovania zahraničných spoločností na území Slovenskej republiky, pričom ich komplexne sprevádzal pri ich ďalšom rozvoji. Pavol sa zameriava najmä na otázky obchodných záväzkových vzťahov a obchodného práva všeobecne, na právne otázky týkajúce sa nehnuteľností, zastupovanie v rozhodcovskom konaní, vrátane medzinárodnej obchodnej arbitráže.

Pavol sa zaoberá aj právnymi službami v oblasti ochrany osobných údajov a softvérového práva. Pri poskytovaní právnych služieb aplikuje taktiež vedomosti z oblasti daní a účtovníctva (je držiteľom vyššie uvedeného certifikátu CIMA pre oblasť Management Accounting).

Jazyky: anglický a taliansky