Mgr. Soňa Biksadská – Office Manager

Narodená v Skalici v roku 1983. V rokoch 2002 až 2007 študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií pracovala v najväčšej slovenskej personálnej agentúre na pozícii personálny konzultant. Tu nadobudla skúsenosti v oblasti personalistiky- nábor a výber zamestnancov pre klientov, priamy kontakt s klientom, konzultácie pri uzatváraní kontraktov, executive search (head hunting). Realizovala tiež interné školenia pre zamestnancov ôsmych slovenských pobočiek. Opakovane bola vybraná ako prednášajúca na veľtrhu práce „Národné dni kariéry“ v Bratislave. V roku 2009 nastúpila na materskú dovolenku, počas ktorej začala čiastočne pracovať na pozícii Office Manager v spoločnosti Biksadský & Partners.

Jazyky: anglický jazyk