Nová pandemická pomoc pre SZČO – marec 2022

Nová pandemická pomoc pre SZČO – marec 2022

Od 1.3.2022 nahradí schému „Prvej pomoci“ zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), avšak ten platí len pre zamestnávateľov. Pomoc na prekonanie ekonomických dopadov počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu ale potrebujú aj SZČO, preto vláda vo februári schválila podporu pre SZČO v podobe samostatného nástroja na základe zákona o službách zamestnanosti. Príspevky a podmienky pre SZČO za mesiac marec 2022 sú nastavené tak, aby sa čo najviac približovali podmienkam pre zamestnávateľov pri poberaní podpory v čase skrátenej práce. Oprávneným žiadateľom sú SZČO, ktoré v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby najmenej o 40 %. Príspevok bude vo výške 60 % vymeriavacieho základu.
Viac informácií týkajúcich sa oprávnených žiadateľov, spôsobu výpočtu poklesu tržieb či iných podmienok potrebných na udelenie pomoci nájdete na  www.pomahameludom.sk.

You May Also Like