Nová súdna mapa

Nová súdna mapa

Poslanci Národnej rady na konci apríla odsúhlasili ústavnou väčšinou dlho očakávanú reformu súdnej mapy, ktorá je súčasťou reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti.

Zásadných zmien prichádza hneď niekoľko.

Vďaka zväčšeniu súdnych obvodov budeme mať špecializovaných sudcov, čo ľuďom prinesie rýchlejšie, kvalitnejšie aj zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia. Zväčšenie súdnych obvodov umožňuje sudcom, aby sa špecializovali na jednu hlavnú agendu, ktorej sa chcú venovať. Vďaka zmene súdnej mapy sa sudcovia môžu špecializovať na civilnú, obchodnú, trestnú, rodinnú a správnu agendu. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie. Vytvorí sa tým tiež reálny priestor pre náhodný výber sudcov a systém bude viac nastavený tak, aby nekalým praktikám na súdoch nedával priestor. Predpokladá sa tiež, že špecializácia sudcov umožní tiež rýchlejšie skončenie zložitejších súdnych konaní.

Ďalej vzniknú nové mestské súdy v Bratislave a Košiciach. Novinkou budú aj samostatné správne súdy so sídlami v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré riešia spory medzi občanom a štátom. Vo vzťahu k okresným súdom vznikne 33 obvodov okresných súdov (namiesto súčasných 54 okresných súdov). Zväčšenie súdnych obvodov je dôležitá zmena na ceste k špecializácii sudcov. V prípade krajských súdov sa ich počet nemení. Avšak, napriek zachovaniu všetkých krajských súdov bude zabezpečený cieľ súdnej mapy, ktorým je špecializácia sudcov.

You May Also Like