Nové údaje vo výpisoch z obchodného registra

Nové údaje vo výpisoch z obchodného registra

Od 18.3.2022 možno v online dokumentoch obchodného registra na stránke https://www.orsr.sk/  sledovať nové symboly pri menách spoločníkov a štatutárov. Uvedené symboly znázorňujú, či sa údaje konkrétnej osoby zhodujú s referenčným registrom, či má konkrétna osoba registrované všetky požadované identifikačné údaje alebo naopak, či takáto registrácia chýba.

Uvedené je dôsledkom zmien právnych predpisov, ktoré zaviedli povinnosť registrácie rodného čísla alebo iných identifikačných údajov (číslo občianskeho preukazu, pasu alebo daňové identifikačné číslo) fyzických osôb s pobytom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj identifikačných čísel spoločníkov, ktorí sú zahraničnými právnickými osobami, do obchodného registra.

Ako už bolo uvedené v našich predchádzajúcich newsletteroch, Ministerstvo spravodlivosti SR automaticky dopĺňa do obchodného registra chýbajúce osobné údaje. Uvedené však nie je možné pri všetkých subjektoch. Ministerstvo spravodlivosti SR do 31. 5. 2022 zašle spoločnostiam, pri ktorých sa automatické doplnenie údajov podarilo vykonať, oznámenie. Ak takéto oznámenie v danej lehote nepríde, znamená to, že automatickú aktualizáciu nebolo možné vykonať.

Je preto v tejto súvislosti potrebné vec sledovať, nakoľko posledný termín na splnenie zápisu osobných údajov do obchodného registra je 30. september 2022. V prípade opomenutia a nesplnenia tejto povinnosti bude platiť všeobecné pravidlo, v zmysle ktorého môže príslušný súd uložiť štatutárnemu zástupcovi dotknutej spoločnosti peňažnú pokutu v maximálnej výške 3 310,00 Eur.

Dôrazne vám preto odporúčame skontrolovať si, či sa pri údajoch o Vašich spoločnostiach spoločníkoch a riaditeľoch v osvedčení o registrácii spoločnosti náhodou nenachádza symbol červeného krížika; a ak áno, sme pripravení Vám pomôcť túto otázku vyriešiť.

You May Also Like