Novela zákona o dani z príjmov právnických osôb

Novela zákona o dani z príjmov právnických osôb

Národná rada schválila dňa 6. decembra 2022 novelu zákona o dani z príjmov. Stručne možno zmeny v tomto zákone rozdeliť do nasledovných oblastí:

– opatrenie na ochranu proti daňovým podvodom – zavedenie pravidla o obmedzení úrokových nákladov,

– spresnenie uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa,

– opatrenia v oblasti preventívnej reštrukturalizácie spoločností,

– zmeny v oblasti závislých osôb a transferového oceňovania,

– ďalšie opatrenia:

    • zmeny v oblasti tvorby rezerv v poisťovníctve,
    • úprava registrácie na daň z príjmov od 1. 1. 2023,
    • znovuzavedenie zdaňovania výnosov z tzv. podnikových dlhopisov.

You May Also Like