Obchodný zákonník

Na jeseň roku 2019 sa môžeme pochváliť publikovaním ďalšej časti Obchodného zákonníka, kompletne preloženého do talianskeho jazyka, s názvom „Codice di Commercio Slovacco (Terza e Quarta Parte)“. Naši kolegovia a zároveň autori Andrea Cianti a Pavol Biksadský v publikácii prehľadným spôsobom približujú ďalšiu oblasť slovenského obchodného práva. Na vydaní knihy sa spolupodieľala aj Talianska ambasáda na Slovensku a Taliansko- slovenská obchodná komora. Touto cestou im ďakujeme za cennú spoluprácu!

V publikácii sa okrem iného dočítate o všeobecnej úprave zmluvných vzťahov medzi podnikateľmi, o následkoch porušenia záväzkov, premlčaní, ako aj o jednotlivých nominátnych kontraktoch, upravených Obchodným zákonníkom.

V prípade, že máte záujem o našu publikáciu, neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@biksadsky-partners.com

Predstavujeme Vám novú publikáciu, ktorú sme vydali začiatkom roku 2018, s názvom Codice di Commercio Slovacco (Prima e Seconda Parte). Autori Pavol Biksadský a Andrea Cianti v nej predstavujú odborne preložený Obchodný zákonník Slovenskej republiky (1. a 2. časť) do talianskeho jazyka. Zrozumiteľne a prehľadne spracovaná tematika Obchodného zákonníka je neoceniteľnou pomôckou pre talianske osoby či spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku a potrebujú sa efektívne zorientovať v problematike zákonov.

Publikácia pojednáva o nasledovných témach:

všeobecné ustanovenia (okrem iného, podnik, konanie podnikateľa, obchodný register, zahraničný podnikateľ, nekalá súťaž) a korporátne právo (okrem iného, vklady, vzdanie sa štatutárneho orgánu, založenie spoločnosti, vznik spoločnosti, orgány spoločnosti, kapitálové fondy, likvidácia spoločnosti, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti, osobitne ustanovenia o každej právnej forme spoločnosti).

V prípade záujmu o publikáciu nás, prosím, kontaktujte na office@biksadsky-partners.com.