Obchodný zákonník

Predstavujeme Vám novú publikáciu, ktorú sme vydali začiatkom roku 2018, s názvom Codice di Commercio Slovacco (Prima e Seconda Parte). Autori Pavol Biksadský a Andrea Cianti v nej predstavujú odborne preložený Obchodný zákonník Slovenskej republiky (1. a 2. časť) do talianskeho jazyka. Zrozumiteľne a prehľadne spracovaná tematika Obchodného zákonníka je neoceniteľnou pomôckou pre talianske osoby či spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku a potrebujú sa efektívne zorientovať v problematike zákonov.

Publikácia pojednáva o nasledovných témach:

všeobecné ustanovenia (okrem iného, podnik, konanie podnikateľa, obchodný register, zahraničný podnikateľ, nekalá súťaž) a korporátne právo (okrem iného, vklady, vzdanie sa štatutárneho orgánu, založenie spoločnosti, vznik spoločnosti, orgány spoločnosti, kapitálové fondy, likvidácia spoločnosti, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti, osobitne ustanovenia o každej právnej forme spoločnosti).

V prípade záujmu o publikáciu nás, prosím, kontaktujte na office@biksadsky-partners.com.