Otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka

Dva týždne plateného voľna pre otcov pri narodení dieťaťa, aj keď matka poberá materské či rodičovský príspevok. Novela ešte čaká na schválenie parlamentom.

Novinka v Zákonníku práce sa týka otcov, tí si budú môcť od 1. októbra 2022 počas prvých 6 týždňov od narodenia dieťaťa vybrať 14 dní trvajúcu otcovskú dovolenku. Nebude ju hradiť zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia. Podmienkou nároku na otcovskú dovolenku (a vyplácanie materského príspevku) bude splnenie 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred podaním žiadosti, pričom splnenie tejto podmienky sa bude posudzovať pri tom istom dieťati ku dňu vzniku nároku na prvé materské. Obdobie výplaty materského poskytovaného otcovi po narodení dieťaťa sa budú započítavať do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati, teda napr. do 28 týždňov (v prípade, ak ide o starostlivosť o jedno dieťa).

To znamená, že v porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materského (napr. 28 týždňov) rozdelí na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov).

You May Also Like