Plán pomoci firmám v čase energetickej krízy

Plán pomoci firmám v čase energetickej krízy

Vláda predstavila schému, pomocou ktorej bude môcť už v tomto roku firmám kompenzovať vysoké ceny energií.

Navrhuje sa zastropovať ceny plynu a elektriny pre všetky typy podnikov, pričom energeticky najnáročnejšie podniky budú posudzované individuálne. Záleží pritom, za akú cenu podnik energie nakúpi. Cena silovej zložky elektriny pre podnikateľov bude zastropovaná na úrovni 199 eur (bez DPH) / MWh. Pri plyne ide o sumu 99 eur (bez DPH) / MWh. Štát pri presiahnutí cenového stropu firmám preplatí 80 % výdavkov nad sumu 199 eur, resp. 99 eur. Teda podnikateľom, ktorí nakúpili elektrinu za 199 eur/MWh, štát nepreplatí nič. Ak ich ale nákup elektriny vyjde napr. 500 eur, od štátu dostanú 240 eur (80 % z rozdielu, teda z 301 eur) a účet firmy v takom prípade bude 260 eur. Rovnaký princíp výpočtu platí pri cenách elektriny aj plynu.

Vyššie uvedené zastropovanie cien by malo platiť od 1.1.2023 do 31.3.2023 a je naviazané na schválenie štátneho rozpočtu. A ten doposiaľ schválený nebol.

Istú pomoc však môžu žiadať podnikatelia už tento rok za september a október 2022. Jedná sa analogicky o prípady, kedy tí podnikatelia, ktorí nakúpili elektrinu za viac než 199 eur / MWh, môžu požiadať štát o kompenzáciu výdavkov navyše vo výške 80%.

Novelou zákona o štátnom rozpočte zo dňa 14.10.2022 sa navýšil štátny rozpočet v kapitole Ministerstvo hospodárstva SR v sume 900 000 000 eur na pomoc firmám. Nateraz však nie je jasné, kedy a akým spôsobom budú môcť podnikatelia o pomoc s energiami požiadať. Naša advokátska kancelária v tejto otázke aktívne komunikuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

You May Also Like