Pomoc štátu pokračuje

Pomoc štátu pokračuje

V súvislosti s nastupujúcou vlnou omicronu vláda SR v januári schválila pokračujúcu pomoc podnikateľom v podobe odkladu platby sociálnych odvodov a tzv. Prvej pomoci.

V prípade poklesu čistého obratu alebo príjmov z podnikania minimálne o 40 % si SZČO a zamestnávatelia budú môcť odložiť platby odvodov za január 2022 do Sociálnej poisťovne (v časti za zamestnávateľa) až do 31. marca 2025.

V rámci Prvej pomoci je možné znovu využiť opatrenie 3B za podmienky poklesu tržieb o 40% a počtu zamestnancov viac ako 49.

You May Also Like