Pôsobenie a referencie

Pôsobenie a referencie

Advokátska kancelária Biksadský & Partners Vám ponúka kvalitné a vysoko profesionálne právne služby najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • lokalizácia dcérskych spoločností na území Slovenskej republiky (komplexné poradenstvo)
 • právne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • pracovné právo
 • zastupovanie v súdnom a správnom konaní, rozhodcovské konania (medzinárodná arbitráž)
 • súťažné právo
 • zmluvné právo
 • vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo
 • stavebné a správne právo
 • zmenkové právo a právo cenných papierov
 • fúzie, akvizície, rozdelenie, právny audit (due diligence)
 • duševné a priemyselné vlastníctvo, ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov
 • reklamné a mediálne právo
 • otázky územnej samosprávy
Tím advokátskej kancelárie Biksadský & Partners má dlhodobé skúsenosti s právnym poradenstvom spoločnostiam pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach (automobilový priemysel,  stavebný priemysel a developerstvo, tlačiarenský priemysel, informačné technológie, personálny leasing, oblasť spracovania plastov, kozmetický priemysel, farmaceutický priemysel, atď.) Medzi našich klientov patria aj subjekty verejnej správy.

Viac o nás