POZOR! Od 1.12.2022 je možné podávať žiadosti na kompenzácie energií pre podnikateľov

POZOR! Od 1.12.2022 je možné podávať žiadosti na kompenzácie energií pre podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo očakávanú výzvu na kompenzáciu vysokých cien energií pre podnikateľov. Pomoc sa pritom bude týkať všetkých hospodárskych subjektov bez ohľadu na ich právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Rezort hospodárstva tak dokáže pomôcť drvivej väčšine firiem, ale i samosprávam, občianskym združeniam, živnostníkom, či iným hospodárskym subjektom.

Vyčlenených je takmer 360 miliónov eur a žiadosti je možné podávať od 1.12. do 22. decembra 2022. Kompenzácie sa budú žiadať za mesiace august a september 2022. Platí už vopred avizovaná kompenzácia vo výške 80% nad sumu 199 eur za MWh pri dodávke elektriny a 99 eur za MWh pri dodávke plynu.

Žiadosti je možné podávať len elektronicky prostredníctvom slovensko.sk, pričom minimálna výška dotácie v žiadosti musí byť vyššia ako 50 eur, maximálna 500 tisíc eur na hospodársku jednotku (prepojené subjekty).

Možná je aj tzv. kumulatívna pomoc. Ak však hospodársky subjekt čerpal dotácie aj od iných rezortov či inštitúcií v zmysle tzv. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, je nutné túto skutočnosť v žiadosti uviesť. Ak má žiadateľ viacero prevádzok, podáva žiadosť za každú z nich samostatne.

V prípade, ak žiadateľovi nebola prvá žiadosť schválená z dôvodu formálnej chyby, do termínu uzavretia výzvy 22. decembra môže podať žiadosť novú. Informácia o schválení alebo neschválení dotácií sa žiadateľom bude zasielať do elektronickej schránky najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti na ministerstvo. Podrobné informácie sú dostupné na https://energodotacie.mhsr.sk/ .

You May Also Like