Príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov už môžu využiť aj firmy

Príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov už môžu využiť aj firmy

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila koncom decembra 2022 výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie v podnikoch. Už aj firmy si tak môžu znížiť náklady na elektrinu.

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie fotovoltických panelov mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Fotovoltické zariadenia musia mať inštalovaný výkon od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy.  V prípade ostrovnej prevádzky bez obmedzenia výkonu.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

You May Also Like