Príspevok na stravu v roku 2022

Príspevok na stravu v roku 2022

Prijatím zmien v zdaňovaní príspevkov na stravovanie platných od roku 2022 sa stráca zvýhodnenie poskytovania stravných lístkov pri poskytovaní vyššieho príspevku na stravu a zdaňovanie bude rovnaké ako pre stravné lístky, tak pre finančný príspevok na stravovanie.

Od 1. marca tohto roku nastala zmena, kedy si zamestnanci môžu vybrať, či im bude príspevok na stravovanie zo strany zamestnávateľa vyplácaný ako finančný príspevok alebo vo forme stravných lístkov (ako tomu bolo pôvodne). V súčasnosti platí, že do sumy 2,81 eura (55 % zo sumy stravného) je finančný príspevok na stravovanie u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov. Od dane je oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu. To platí zhodne pre finančný príspevok aj pre stravný lístok. Ak sa však zamestnávateľ rozhodol prispievať na stravovanie zamestnancov dobrovoľne vyššou sumou, teda nad rámec uvedenej sumy 2,81 eura a príspevku zo sociálneho fondu, v tomto prípade sa viac oplácalo prispieť vo forme stravných lístkov pre zamestnancov. Je to z toho dôvodu, že jeho celá suma je od dane pre zamestnanca oslobodená. V prípade vyššieho dobrovoľného finančného príspevku ku mzde na stravovanie už toto oslobodenie od dane využiť možné nie je, ide v podstate o „mzdu“ zamestnanca, ktorá podlieha dani aj zdravotným a sociálnym odvodom, teda sa zamestnancovi oplatí menej.

Práve tento nesúlad rieši schválená novela Zákonníka práce. Od 1.1.2022 budú od dane z príjmov do sumy 2,81 eura rovnako oslobodené všetky formy príspevku na stravovanie, teda gastrolístky aj finančná náhrada ku mzde.

Zmena nastala aj pri dani z príjmov SZČO. Daňovník, ktorý si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom za nákup stravy, resp. nákup stravných lístkov.

Znamená to, že na každý odpracovaný deň si do výdavkov uplatní sumu 2,81 eura bez potreby ďalšieho dokladovania výdavkov na stravovanie, čo uľahčí administráciu celého procesu. Súčasne to ale znamená, že doterajšia uplatňovaná maximálna suma 5,10 eura (ktorú bolo treba zdokladovať) sa znižuje na 2,81 eura, čo však pre SZČO znamená nižšiu sumu výdavkov, teda vyšší základ dane a vyššiu samotnú daň.

You May Also Like