Kategória: Uverejnili sme

Plánované články, ktoré budú uverejnené postupne v najbližších týždňoch na stránkach Taliansko – slovenskej obchodnej komory: 1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku a úvod do problematiky dohôd medzi spoločníkmi. 2. Premlčanie v obchodných vzťahoch na Slovensku. 3. Likvidácia spoločnosti na Slovensku. 4. Rozdiely medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným na Slovensku. 5. […]Čítať ďalej …

Zodpovednosť spoločníka kapitálovej spoločnosti po novelizácii Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2018 http://camit.sk/it/news/11594_la-responsabilita-del-socio-di-societa-di-capitali-slovacca-con-la-riforma-del-codice-di-commercio-in-vigore-dal-1-1-2018 Rozšírenie účinnosti kolektívnych zmlúv v Slovenskej republike  http://camit.sk/it/news/11241_lestensione-dei-contratti-collettivi-di-lavoro-in-slovacchia Právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov  http://camit.sk/it/news/9551_la-disciplina-slovacca-del-distacco-transfrontaliero-di-lavoratori-subordinati Platobný rozkaz vydaný na základe elektronického návrhu na Slovensku http://camit.sk/it/news/8819_lintroduzione-del-decreto-ingiuntivo-telematico-in-slovacchia Premlčanie v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike http://camit.sk/it/news/8093_la-prescrizione-nei-rapporti-commerciali-in-slovacchia Vznik daňových povinností v Taliansku pre spoločnosť so sídlom na Slovensku http://camit.sk/it/news/7440_lassoggettabilita-agli-obblighi-fiscali-in-italia-di-societa-con-sede-legale-in-slovacchia Zápis […]Čítať ďalej …

Pri príležitosti vydania knihy s názvom CODICE DEL LAVOTRO SLOVACCO (Zákonník práce SR) sa dňa 26.2.2013 uskutočnila prezentácia tejto knihy spojená so sériou prednášok, ktorej sa ako prednášajúci zúčastnil aj Managing Partner spoločnosti Biksadský & Partners, JUDr. Pavol Biksadský, LL.M. Jedná sa o taliansky preklad Zákonníka práce SR, ktorý vychádza pri príležitosti jeho aktuálnej  novelizácie a je […]Čítať ďalej …