Náš tím

Náš tím

…pozostáva zo štyroch advokátov a podporného personálu, ktorí vytvárajú zohratý tím zdieľajúci rovnaké profesijné a ľudské hodnoty.