Slovensko.sk v mobile

Slovensko.sk v mobile

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) dňa 20. júna 2022 predstavilo prvú fázu projektu „ Slovensko v mobile“, ktorá umožní prístup k elektronickým službám štátu cez smartfón.

Slovensko v mobile bude do praxe zavádzané postupne v niekoľkých fázach. Prvým krokom je Mobilné ID, vďaka ktorému sa na slovensko.sk môžete po úvodnej aktivácii prihlasovať už bez čítačky a občianskeho preukazu s čipom jednoducho len pomocou aplikácie.

V prvej fáze mobilná aplikácia okrem prihlásenia sa do elektronickej schránky ponúka ďalšie užitočné služby:

-kalendár notifikácií, v ktorom je už priamo nastavených 40 najdôležitejších dátumov (napr. k podaniu daňového priznania, hlásenie o vyúčtovaní daní, termín možnosti zmeny zdravotnej poisťovne, termín pre zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne a ďalšie);

-výpis z obchodného registra, podanie žiadosti o zasielanie notifikácie o konci platnosti emisnej a technickej kontroly vozidla;

-vybavovanie náhradných cestovných dokladov v prípade ich straty alebo odcudzenia;

-registrácia pred cestou do zahraničia;

-prehľad o plnení daňových povinností.

Od leta pribudne služba, ktorá dá užívateľom proaktívne informáciu, že majú nedoplatky v Sociálnej poisťovni.

You May Also Like