Stravné – vopred alebo spätne?

Stravné – vopred alebo spätne?

V uplynulých mesiacoch sa v odborných kruhoch viedla diskusia o tom, či by sa mohlo začať s vyplácaním stravného pre zamestnancov pozadu, teda vždy po uplynutí daného mesiaca a s ohľadom na počet reálne odpracovaných dní.  Znížila by sa tak administratívna záťaž zamestnávateľov. Z poslednej novely však takáto úprava napokon vypadla.

Zamestnávateľ tak bude naďalej povinný poskytovať stravné lístky alebo finančný príspevok na stravu zamestnancovi vopred. V prípade nesplnenia tejto podmienky pri poskytnutí finančného príspevku, nebude tento posudzovaný v zmysle zákona o dani z príjmu ako oslobodený od dane a bude podliehať zdaneniu v plnej výške. Rovnako by bol posudzovaný nepeňažný príjem zamestnanca vo forme stravného lístka.

Zároveň platí, že neposkytnutím stravného lístka alebo finančného príspevku zamestnancom vopred sa zamestnávateľ vystavuje riziku pokuty z Inšpektorátu práce za nesplnenie si povinnosti zabezpečiť zamestnancom stravu v zmysle zákona.

Naďalej ostáva v platnosti i možnosť prispieť zamestnancom na stravu zo sociálneho fondu bez obmedzenia. Suma príspevku na stravu, ktorá je krytá zo sociálneho fondu, je tak v plnej miere oslobodená od dane, bez ohľadu na to či pôjde o príspevok na stravný lístok, alebo finančný príspevok na stravu.

Výška finančného príspevku na stravu musí byť osobitne uvedená na výplatnej páske. Odporúčame uvádzať osobitne výšku príspevku na nasledujúce obdobie (záloha) a výšku vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (korekcia za neodpracované dni/zmeny).

Pozor: stravné lístky v papierovej forme môžu byť (okrem veľmi špecifických prípadov) poskytnuté iba do konca roka 2022. Od 1.1.2023 ich musia nahradiť elektronické nabíjacie karty.

You May Also Like