Termín na oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti sa predlžuje

Termín na oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti sa predlžuje

Dňa 15.2.2022 podpísala prezidentka SR novelu zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok), ktorou sa predlžuje termín pre Finančné riaditeľstvo SR na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovým subjektom. Rovnako sa predlžuje aj termín na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol index daňovej spoľahlivosti určený.

Nový termín na zaslanie oznámenia je stanovený na 30.6.2022 (pôvodný termín bol 28.2.2022) a na zverejnenie zoznamu daňových subjektov na 30.9.2022 (pôvodný termín bol 30.6.2022).

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov minimálne posledné 2 roky. Toto hodnotenie je výsledkom kritérií, ktorými sú plnenia povinností voči finančnej správe a tiež ekonomické ukazovatele. Porušenie povinností je hodnotené bodovo, a to podľa závažnosti a dĺžky trvania. Zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly a pod. Daňové subjekty sa na účely indexu daňovej spoľahlivosti delia na vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, nespoľahlivé a nehodnotené. Proti oznámeniu môže daňový subjekt podať námietku.

You May Also Like