Uverejnili sme na camit.sk

Uverejnili sme na camit.sk

0 komentárov
 • Zodpovednosť spoločníka kapitálovej spoločnosti po novelizácii Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2018

http://camit.sk/it/news/11594_la-responsabilita-del-socio-di-societa-di-capitali-slovacca-con-la-riforma-del-codice-di-commercio-in-vigore-dal-1-1-2018

 • Rozšírenie účinnosti kolektívnych zmlúv v Slovenskej republike 

http://camit.sk/it/news/11241_lestensione-dei-contratti-collettivi-di-lavoro-in-slovacchia

 • Právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov 

http://camit.sk/it/news/9551_la-disciplina-slovacca-del-distacco-transfrontaliero-di-lavoratori-subordinati

 • Platobný rozkaz vydaný na základe elektronického návrhu na Slovensku

http://camit.sk/it/news/8819_lintroduzione-del-decreto-ingiuntivo-telematico-in-slovacchia

 • Premlčanie v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike

http://camit.sk/it/news/8093_la-prescrizione-nei-rapporti-commerciali-in-slovacchia

 • Vznik daňových povinností v Taliansku pre spoločnosť so sídlom na Slovensku

http://camit.sk/it/news/7440_lassoggettabilita-agli-obblighi-fiscali-in-italia-di-societa-con-sede-legale-in-slovacchia

 • Zápis obmedzení právomocí konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku

http://camit.sk/it/news/6310_liscrizione-delle-limitazioni-ai-poteri-degli-amministratori-di-societa-a-responsabilita-limitata-in-Slovacchia

 • Trestná zodpovednosť právnických osôb (2. časť)

http://camit.sk/it/news/6961_la-nuova-disciplina-sulla-responsabilita-penale-delle-persone-giuridiche-parte-2

 • Trestná zodpovednosť právnických osôb (1. časť)

http://camit.sk/it/news/5799_la-nuova-disciplina-sulla-responsabilita-penale-delle-persone-giuridiche-parte-1

 

 

 

Viac o admin

  Môže vás zaujímať

  Odpovedať

  Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *