Verejné obstarávanie – špecialista verejného obstarávania

Verejné obstarávanie – špecialista verejného obstarávania

0 Comments

V rámci snahy o neustále rozširovanie právneho obzoru a vedomostí získal riadiaci advokát našej kancelárie, JUDr. Pavol Biksadský, LLM, osobitný certifikát „Špecialista verejného obstarávania“, vydaný vzdelávacou inštitúciou Verlag Dashöfer. Certifikát je výsledkom dôkladného štúdia príslušnej legislatívy a osobitného viacdenného školenia, ukončeného úspešne zloženým testom. Získané vedomosti, v spojení so skúsenosťami z reálnej praxe radi poskytneme našim klientom.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *