Zavedenie trestného činu s názvom „Nekalé korporátne praktiky

Zavedenie trestného činu s názvom „Nekalé korporátne praktiky

Ministerstvo spravodlivosti SR pracuje na veľkej reforme slovenského Trestného zákona. Medzi diskutovanými novinkami je aj návrh na zavedenie nového trestného činu s názvom „nekalé korporátne praktiky“, za ktorý by hrozil trest odňatia slobody až na päť rokov pre toho, kto:

(1) vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na účel prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby;

(2) prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať;

(3) prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Vyššie uvedený text nového trestného činu znamená, že ak by reforma prešla, každému, kto obstaráva, sprostredkuje alebo súhlasí s vystupovaním ako „nastrčená osoba“ v slovenskej kapitálovej spoločnosti, či už ako spoločník alebo akcionár, alebo ako štatutárny orgán, by mohlo hroziť až päťročné väzenie.

You May Also Like