Žiadosť o preplatenie povinného COVID testovania môžu firmy podávať len do konca marca

Žiadosť o preplatenie povinného COVID testovania môžu firmy podávať len do konca marca

Povinné testovanie zamestnancov v mesiacoch december a január zaviedla vláda na konci novembra v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu. Rezort hospodárstva pripomína firmám, že žiadosti o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov môžu podávať do konca marca. MH SR zároveň upozorňuje, že na žiadosti podané po 31. marci 2022 sa nebude prihliadať.

Žiadosti sa podávajú cez portál slovensko.sk, pričom ministerstvo odporúča firmám v záujme zníženia administratívnej záťaže podať jednu spoločnú žiadosť za oba mesiace.

Ministerstvo nezasiela informáciu o schválení žiadosti, ale iba upozornenie o neschválení, aby mali žiadatelia možnosť podať novú opravenú žiadosť.

Za december 2021 sa prepláca za jeden test 5 eur, za január 2022 je suma kompenzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním.

You May Also Like