Zmeny v oblasti nepeňažných benefitov

Zmeny v oblasti nepeňažných benefitov

Nepeňažný benefit do výšky 500 € ročne pre zamestnanca môže byť od toho roku pre zamestnávateľa účtovaný ako nedaňový výdavok (oslobodený od zdanenia a súvisiacich odvodov).

Zamestnávateľ môže v praxi poskytnúť rôzne typy nepeňažných benefitov – vitamíny, darčeky k výročiu či narodeniu dieťaťa, masáže, darčekové poukazy, cafeteria systém, vstupenky, úhrada životného poistenia, poskytnutie služobného telefónu na súkromné účely a iné.

Zamestnávateľ zaúčtuje výdavky na tieto benefity ako nedaňový náklad na základe bločkov či faktúr. Po prekročení hodnoty 500 € sa zdaní u zamestnanca iba suma presahujúca tento limit.

Aby nepeňažný príjem mohol byť oslobodený od zdanenia, musia splnené nasledujúce podmienky:

  • ide o príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, ktorý musí mať nepeňažnú podobu;
  • nejde o plnenia, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 5 ods. 5 a 6 ZDP;
  • nejde o nepeňažné plnenie oslobodené od dane podľa iných ustanovení ZDP (napr. výhra v súťaži, zabezpečenie dopravy);
  • nepeňažné plnenie je na strane zamestnávateľa nedaňovým výdavkom a nie je zamestnancom poskytnuté z prostriedkov sociálneho fondu;
  • neprevyšuje úhrnnú výšku 500 € od všetkých zamestnávateľov za rok.

Ak by si zamestnávateľ chcel uznať výdavky na poskytnuté nepeňažné benefity ako daňový výdavok, musí byť poskytnutie nepeňažného benefitu upravené v pracovnej zmluve alebo inej obdobnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo internom predpise zamestnávateľa a zároveň musí byť tento nepeňažný benefit zdanený na strane zamestnanca vrátane súvisiacich odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

You May Also Like