Zmeny v pravidlách prevodu obchodných podielov

Zmeny v pravidlách prevodu obchodných podielov

Od 17. júla 2022 budú účinné dôležité zmeny, týkajúce sa prevodov obchodných podielov spoločností s ručením obmedzeným. Konkrétne – na prevod väčšinového obchodného podielu, alebo na prevod obchodného podielu osobou, ktorá je v zozname daňových dlžníkov, už nebude potrebný súhlas správcu dane! Odpadne tiež povinnosť dokladovať s tým spojené skutočnosti pri zápise do obchodného registra čestnými vyhláseniami. Bez ohľadu na uvedené zmeny, ostáva zachované obmedzenie, v zmysle ktorého nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Podobne, spoločník aj naďalej nebude môcť previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Spoločník taktiež nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu ani vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

You May Also Like