Zvýšenie súm „kilometrového“

Zvýšenie súm „kilometrového“

V zmysle opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa od 1.4.2023 zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma (tzv. „kilometrové“) za 1 km jazdy bola ustanovená na:

  – pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 eura,

– pre osobné cestné motorové vozidlá 0,239 eura.

Za posledné obdobie sa suma náhrady za používanie cestných motorových vozidiel menila nasledovne:

 

Účinnosť Jednostopové vozidlá a trojkolky Osobné cestné motorové vozidlá
1.4.2023 0,067 € 0,239 €
1.9.2022 0,063 € 0,227 €
1.5.2022 0,059 € 0,213 €
1.6.2019 0,053 € 0,193 €

You May Also Like