Zvyšovanie súm stravného a náhrad za používanie motorového vozidla

Zvyšovanie súm stravného a náhrad za používanie motorového vozidla

Ministerstvo práce vydalo vo februári zatiaľ predbežnú informáciu k návrhu opatrení o navyšovaní sumy stravného a tiež náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste. Možno predpokladať, že po skončení pripomienkového konania a zverejnení v Zbierke zákonov budú nové sumy platiť od 1.apríla 2022.

Podľa predbežnej informácie sa pravdepodobne zvýšia sumy stravného nasledovne:

  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Nárast odráža zvyšovanie cien jedál a nápojov v reštauračnom stravovaní. Minimálna suma stravného lístka alebo finančnej náhrady by sa mala zvýšiť zo súčasných 3,83 € na 4,50 €.

Náhrady za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Podľa predbežnej informácie sa budú zvyšovať sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy nasledovne:

  • 0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

You May Also Like